Prawo zamówień publicznych

Główną specjalizacją kancelarii radcy prawnego Radosława Mytkowskiego jest prawo zamówień publicznych. Zajmujemy się kompleksowym wspieraniem zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość powinnościom wynikającym z obowiązujących przepisów. Pomagamy również napisać precyzyjne odwołania do KIO.

 W ramach naszej oferty:

 • Przygotowujemy opinie w zakresie interpretacji znaczenia i skutków poszczególnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), ogłoszeń itp. Oferujemy również pomoc w redagowaniu korespondencji z zamawiającymi (piszemy np. wyjaśnienia oraz uzupełnienia);
 • Pomagamy w redagowaniu poprawnych zapisów SIWZ;

 • Pośredniczymy w negocjacjach z kontrahentami (zapewniamy opinie prawne w kwestiach spornych);

 • Dokonujemy analizy ofert Klientów. Badamy również popraw pod względem formalno-prawnym ofert konkurentów;

 • Przygotowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej:

  • Na etapie od wszczęcia procesu do upływu terminu składania ofert, w szczególności dotyczących:
   • opisu przedmiotu zamówienia publicznego, w tym opisu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz nierównego traktowania wykonawców;
   • Określenia warunków udziału w postępowaniu o przyznanie zamówienia lub opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
  • Na etapie po upływie terminu składania ofert, w szczególności dotyczących:
   • Bezpodstawnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
   • Zaniechania:
    • 1. Wykluczenia wykonawcy;

    • 2. Odrzucenia oferty;

    • 3. Sprostowania omyłek w treści oferty albo bezpodstawnego poprawienia takich omyłek.

 • Przygotowywanie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy o Prawie zamówień publicznych;

 • Przygotowywanie przystąpień do postępowań odwoławczych po stronie zamawiającego lub wykonawcy przed KIO;

 • Reprezentowanie przed KIO;

 • Przygotowujemy nie tylko odwołania do KIO, ale także skargi do sądu okręgowego na orzeczenia KIO. Występujemy również przed organami nadzorczymi.

Radca prawny obsługujący postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych dokonuje szczegółowej wyceny usług po zebraniu dokładnych informacji o wymaganiach i zapotrzebowaniu składanym przez klientów. Zajmujemy się jednorazowym doradztwem, ale możemy nawiązać również dłuższą współpracę, np. z przedsiębiorcami zarządzającymi małymi i średnimi firmami.

OIRP Warszawa

Media

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Radosław Mytkowski

 

al. Wilanowska 7 a l. 32
02-765 Warszawa

tel: 604 142 074

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.